Proč hrát ragby

Ragby je výjimečný sport a to především pro děti – ať už chlapce nebo dívky. Ta výjimečnost spočívá v tom, že se dítě rozvíjí ve všech možných směrech. Nejen po fyzické stránce, kde se do hry zapojuje s malou nadsázkou opravdu vše od prstů u nohou po vlasy na hlavě. Ale také po stránce psychické, kde se dítě učí základním principům ragby, které jsou nadřazeny nějakým osobním ambicím či výsledkům. 

Co se tedy dítě hraním ragby naučí?

Respekt
Respektování oponentů učí děti zdravému konfliktu.

Týmová práce
Hra v týmu učí základní sociální dovednosti jako je sportovní manévr, týmový duch a spolupráce.

Fyzická zdatnost
Rozvíjí fyzickou zdatnost, sílu, rychlost a koordinaci.

Budování osobnosti
Zvyšuje důvěru a sebeúctu.

Koncentrace
Učení taktických prvků hry zvyšuje soustředěnost a analytické dovednosti.

Zážitek
Konkurence dává spolu chlapce i dívky ze všech prostředí dohromady, aby se bavili.

Sebeuvědomění
Rozvíjení „osobnosti na hřišti“ může pomoci dětem dozvědět se něco o sobě samém.

Soutěž
Podporuje zdravý smysl pro konkurenci a motavuje k dosažení cílů.