Category: Všeobecné

Rugbyový víkend 9. – 10. října 2021

Po reprezentační přestávce se opět rozjíždí extraliga rugby a v rámci 4. kola zajíždí první tým na půdu Dragonu Brno. Vedle mužů se představí všechny naše kategorie:

U8 – turnaj v Plzni, doprava busem 8 míst, odjezd ze hřiště v 06:30

U10 – turnaj na Slávii v neděli 10.10., doprava busem 16 míst, odjezd ze hřiště v 07:15

U12 – turnaj na Pragovce v neděli 10.10., doprava vlakem odjezd v 07:24 z Přelouče

U14 – utkání v Babicích proti RC Sokol Mariánské Hory, výkop v 12:30, doprava busem 16 míst v 10:00 ze hřiště

U16 – utkání na Tatře, odjezd busem 8 míst v 08:00 ze hřiště, po zápase přesun na oslavy založení klubu do Babic

U19 – přátelské utkání ve spojení s muži Babic v rámci oslav založení klubu proti AMMOR v 15:30, doprava busem společně s U14

Ženy – sobota 9.10. přátelské utkání v Babicích v rámci oslav založení klubu, doprava auty

Muži – extraliga rugby 4. kolo, doprava busem v sobotu 9.10. v 12:00 ze hřiště, výkop v 16:00

 

Aktualizace vládních opatření s vazbou na amatérský sport

Ragby Zdar,

Na základě Usnesení č. 1262 jsou s účinností od 3. 12. 2020 00:00 hod. do dne 12. 12. 2020 do 23:59 hod. stanoveny nová pravidla k provozování sportovní činnosti. Vzhledem tentokrát k opravdu nešťastné a matoucí formulaci v tomto vládním usnesení, které si v řadě bodů navíc odporuje, je následující text doplněn i našim doporučením.

Pravidla a omezení pro provoz sportovišť:

  • Profesionální a amatérské soutěže se konají bez přítomnosti diváků

Pravidla a omezení pro amatérské sportovce:

  • Pro vnitřní přípravu na jedné sportovní ploše může být 1 tým nebo 1 skupina sportovců, nejvýše však 10 osob. Toto pravidlo už ale dále nespecifikuje, jak přistupovat k celkovému počtu lidí v téže budově, či jestli se toto pravidlo odvolává k obecnému nařízení v rámci pořádání vnitřních hromadných akcí. Roušky jsou v rámci vnitřních prostor povinné. V závislosti na toto zmatečné omezení doporučujeme přizpůsobit tréninkové jednotky či jakékoliv pořádané sportovní akce tomu, aby nedošlo k většímu hromadění osob uvnitř. Pokud však pořádáte akci (trénink), kde je více jak 10 osob, je nemyslitelné, aby například se prvních 10 hráčů šlo převléct/osprchovat do šatny a další čekali venku. V tomto případě doporučujeme, že při dodržení nutných hygienických nařízení (nošení roušek, dostupná desinfekce, atd.), mohou všichni sportovci a realizační tým být uvnitř téže budovy a to za předpokladu dodržení dvoumetrových odstupů a rozdělení více početních skupin (po deseti).
  • Sportovat venku je možné  na jedné sportovní ploše nejvýše ve 2 týmech nebo 2 skupinách a to bez roušek. Maximální limit není stanoven, nicméně i zde doporučujeme se držet obecného maximálního limitu 50 osob.
  • Pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten,  sprch a toalet jsou nastavena režimová (hygienická) opatření

Tato pravidla jsem se pokusil co nejvíce zjednodušit a to i nad celkový rámec jinak velmi zmatečných a nelogických omezení v rámci posledního usnesení Vlády ČR ve vztahu k provozování sportovní činnosti. Kdyby k tomu měl někdo jakýkoliv dotaz či praktickou připomínku, neváhejte mě prosím kontaktovat.

Odkaz na usnesení Vlády ČR č. 1262: zde

Odkaz na Mimořádné opatření MZ vztahující se k tomuto usnesení: zde

Odkaz na výkladové stanovisko ČUSu k vydanému usnesení: zde

Aktualizace podmínek k provozování sportovní činnosti

Ragby Zdar,

Věnujte prosím pozornost níže uvedeným informacím v rámci aktuálních podmínek ve vztahu k provozování sportovní činnosti.

Na základě Usnesení č. 1200 a Usnesení č. 1201 jsou s účinností od 23. 11. 2020 00:00 hod. do dne 12. 12. 2020 do 23:59 hod. stanoveny níže uvedené zákazy a omezení ve vztahu ke sportu. Tato nařízení také reflektují omezení v souvislosti s volným pohybem osob dle aktuálního stupně pohotovosti epidemiologické situace (PES) v ČR.

Pravidla a omezení pro profesionální sportovce:

Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost neomezeně na vnitřních i venkovních sportovištích v rámci přípravy na sportovní soutěže organizované národními sportovními svazy nebo na akce povolené Ministerstvem zdravotnictví. Profesionálním sportovcem je každý, pro koho je sportovní činnost výdělečnou činností na základě smluvního vztahu (pracovněprávní i OSVČ).

Pravidla a omezení pro amatérské sportovce:

Amatérští sportovci (organizovaní i neorganizovaní) mohou sportovat pouze v parcích a přírodě a na venkovních sportovištích bez vnitřního zázemí venkovních sportovišť, a to maximálně v počtu 6 osob s výjimkou členů domácnosti. Tento počet osob je v rámci aktuálních usnesení definitivní a nelze si ho přizpůsobovat vlastním zájmům (Příklad: nelze rozdělit hřiště na více oddělených sektorů, v rámci kterých by fungovala vždy 6-ti členná skupina).

Tento stav se může postupně změnit na základě aktuálně platného stupně pohotovosti v rámci epidemiologické situace viz odkaz zde. Doporučuji proto všem, aby tuto situaci ohledně změny stupně pohotovosti pravidelně sledovali. O dalších změnách Vás budeme samozřejmě co nejdříve informovat.

Děkuji.

za Sekretariát ČSRU,

Mgr. Ondřej Mikeska
Generální sekretář

Spustili jsme nové stránky!!!

S postupem našich mužů do nejvyšší soutěže jsme se rozhodli, že i co se týče komunikace s Vámi, našimi přáteli, fanoušky, příznivci nebo i náhodnými návštěvníky musíme postoupit do vyšší ligy. Věříme, že zde najdete všechny informace, které potřebujete o našem klubu vědět. 

Doufáme, že se Vám na našich stránkách bude líbit.

RC Přelouč

Další aktualizace pravidel k provozování sportovní činnosti

Na základě nově přijatého Usnesení Vlády ČR dochází s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. k těmto zákazům a omezení. Ve vztahu ke sportu dochází k zásadnímu omezení (zákazu) k provozování sportovní činnosti.
 
Sportování uvnitř:
Provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty,…., tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť je zakázán. (Jedná se tedy o úplný zákaz výkonu sportovní činnosti na vnitřních sportovištích bez ohledu na charakter sportovní činnosti (organizovaná, neorganizovaná, amatéři, profesionálové apod.).
 
Sportování venku:
Venkovní hřiště mohou být v provozu, ale nelze je využívat pro sportovní činnost amatérských či poloamatérských sportovců. V tomto ohledu, sportování je možné v přírodě nebo parku, ne však více jak dvou lidech. Výjimku mají členové stejné domácnosti.
Výjimku pro sportování na venkovních hřištích mají profesionální sportovci. Profi sportovci mohou využívat prostor venkovních hřišť a to i ve více než 2 osobách, ale musí se jednat o zaměstnance stejného zaměstnavatele nebo osoby společně vykonávající podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost.
 
Níže naleznete odkazy na: 

  1. Usnesení vlády ČR č. 1079 vztahující se k těmto restrikcím a zákazům
  2. Výkladové stanovisko ČUS k tomuto usnesení

Aktuální pravidla k provozování sportovní činnosti

V návaznosti na mimořádná opatření Vlády České republiky ze dne 21. října upřesňujeme pravidla pro konání ragbyových utkání a ragbyových aktivit vůbec:

Ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. dochází k zásadnímu omezení (zákazu) k provozování sportovní činnosti.

  1. Je stanoven úplný zákaz výkonu sportovní činnosti na vnitřních sportovištích, bez ohledu na charakter sportovní činnosti.
  2. Výkon sportovní činnosti na venkovních sportovištích je umožněn pouze profesionálním sportovcům (bez vnitřního zázemí – šatny, sprcha apod.), a to bez omezení počtu osob.
  3. Amatérští sportovci (organizovaní i neorganizovaní) mohou sportovat pouze v parcích a přírodě, a to maximálně v počtu 2 osob s výjimkou členů domácnosti.

Níže naleznete odkaz na úplné znění usnesení Vlády ČR vztahující se k těmto nařízení:
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne…

 

Smutná zpráva, zemřel Milan Káňa

Bohužel Vám přinášíme velmi smutnou zprávu, kdy v úterý 20. října 2020 nás navždy opustil Milan „Dědek“ Káňa. Milan byl v roce 1974 u zrodu klubu a jako jeden z prvních členů s ním zažil jeho počátky. Po své kariéře se stal na dlouhá léta rozhodčím a v posledních letech věrným fanouškem přeloučského ragbyového klubu, kdy shlédl i jeho zatím poslední domácí utkání 3. října 2020.

Vyjadřujeme celé rodině a všem blízkým hlubokou upřímnou soustrast.

ČEST JEHO PAMÁTCE

Milan Káňa
* 12. 11. 1947
† 20. 10. 2020
  

Omezení sportovní činnosti – aktualizace 2

Ragby Zdar,
 
Na základě nově přijatého Usnesení Vlády ČR dochází s účinností od 14. 10. 2020 00:00 hod. do dne 03. 11. 2020 do 23:59 hod. k těmto zákazům a omezení. Ve vztahu ke sportu dochází k zásadnímu omezení provozování sportovní činnosti:
 
1.       Provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty,…., tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť je zakázán. (Jedná se tedy o úplný zákaz výkonu sportovní činnosti na vnitřních sportovištích bez ohledu na charakter sportovní činnosti (organizovaná, neorganizovaná, amatéři, profesionálové apod.).
 
2.       Jedinou povolenou sportovní činností tak zůstává sportovní činnost venkovní, a to v maximálním počtu 6 osob, a to opět bez ohledu na charakter sportovní činnosti (organizovaná, neorganizovaná, amatéři, profesionálové apod.). Při této sportovní činnosti pak platí, že nemohou být využívány vnitřní prostory venkovních sportovišť (šatny, sprchy apod.). Takto sportující skupina 6 osob musí držet od jiných osob vzdálenost minimálně 2 metry. Cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. nejsou povinni nosit ochranou roušku přes ústa.
 
Níže naleznete odkazy na:
 
a)       Usnesení vlády ČR č. 1021 vztahující se k těmto restrikcím a zákazům
b)      Výkladové stanovisko ČUS k tomuto Usnesení
 
 
Děkuji.
 
Za Sekretariát ČSRU,
Mgr. Ondřej Mikeska
 

Omezení sportovní činnosti- aktualizace ke 12. Říjnu

Ragby Zdar,
 
Na základě nově přijatého Usnesení Vlády ČR dochází s účinností od 12. 10. 2020 00:00 hod. do dne 25. 10. 2020 do 23:59 hod. k těmto zákazům a omezení. Ve vztahu ke sportu dochází k zásadnímu omezení provozování sportovní činnosti:
 
1.       Provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty,…., tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť je zakázán. (Jedná se tedy o úplný zákaz výkonu sportovní činnosti na vnitřních sportovištích bez ohledu na charakter sportovní činnosti (organizovaná, neorganizovaná, amatéři, profesionálové apod.).
 
2.       Jedinou povolenou sportovní činností tak zůstává sportovní činnost venkovní, a to v maximálním počtu 20 osob, a to opět bez ohledu na charakter sportovní činnosti (organizovaná, neorganizovaná, amatéři, profesionálové apod.). Při této sportovní činnosti pak platí, že nemohou být využívány vnitřní prostory venkovních sportovišť (šatny, sprchy apod.). Takto sportující skupina 20 osob musí držet od jiných osob vzdálenost minimálně 2 metry.
Pozn.: Z výkladového stanoviska a chápání tohoto bodu panem JUDr. Danielem Vidunou, LL.M., (advokát za Českou unii sportu) lze zde dovodit možnost a sice, rozdělit dané venkovní sportoviště na sektory, přičemž v každém sektoru může působit maximálně 20 lidí a jednotlivé sektory jsou od sebe vzdáleny minimálně 2 metry. Tento výklad můžeme za Českou ragbyovou unii doporučit, ale pouze za podmínek striktního dodržení výše uvedených zákazů a omezení a dodržování přísných hygienických opatření.
 
Vzhledem také k aktuálnímu vývoji v ČR ohledně situace spojené s Covid-19 Vás budeme o dalších změnách spojené s případně dalšími omezeními či zákazy ve vztahu ke sportu vydanými Vládou ČR co nejdříve informovat.