Hodnoty Ragby

V roce 2009 členové World Rugby Union definovali Čestnost, Nadšení, Soudržnost, Kázeň a Respekt jako základní hodnoty ragby. Tyto hodnoty byly celosvětově začleněny do výuky ragby a slouží nejen hráčům, ale všem, kdo jsou součástí ragby rodiny, pochopit charakter této hry na hřišti i mimo něj a proč je tak dostupný pro hráče všech tvarů i věků. 

Čestnost

Čestnost je základním prvkem ragby.Je vytvářena poctivostí a fér hrou.

 

Nadšení

Ragbisty a ragbyové příznivce spojuje vášnivé nadšení pro ragby. Ragby přináší vzrušení, emoce a vědomí sounáležitosti s globální ragbyovou rodinou.

 

Soudržnost

Ragby má sjednocujícího ducha, který vytváří doživotní přátelství, kamarádství, schopnost týmové práce a spolehlivosti bez ohledu na kulturní, zeměpisné, politické nebo náboženské rozdíly.

 

Kázeň

Kázeň je nedílnou součástí ragby na hřišti i mimo ně. Odráží se v ní respekt k pravidlům, předpisům a základním hodnotám ragby.

 

Respekt, Úcta

Úcta ke spoluhráčům, soupeřům, rozhodčím a všem zúčastněným ve hře je prvořadá.