Příspěvky 2021

Příspěvky možno posílat na účet 115 – 7310380207/0100, uveď vždy jméno:

člen, VV, trenér – 500 Kč
hráč 0 -13 let – 1 300 Kč
hráč 14 – 99 – 1 500 Kč

Člen

Smetana Petr 500,-
Kohout Martin 500,-
Koterová Lenka 500,-
Kohout Pavel 500,-
Truncová Jarmila 500,-
Horáček Vojtěch 500,-
Trejbal Bořivoj 500,-
Krupka Roman 500,-

Celkem 4  000 Kč

Muži

Trunec Štěpán 1 500
Charvát Tomáš 1 500
Šimek Pavel 1 500

Celkem  4 500 Kč

Mládež U6 – U14

Šmíd Fabián 1 300,-
Šmídová Sofie 1 300,-
Kosejk Ondřej 1 300,-
Váňa Vojtěch 1 300,-

Celkem 5 200 Kč

Mládež  U16 – U18
Krupka Daniel 1 500 Kč
Šimek Pavel 1 500,-

Celkem 3 000 Kč

Celkem klub 16 700 Kč