Příspěvky 2021

Příspěvky možno posílat na účet 115 – 7310380207/0100, uveď vždy jméno:

člen, VV, trenér – 500 Kč
hráč 0 -13 let – 1 300 Kč
hráč 14 – 99 – 1 500 Kč

Člen

Smetana Petr 500,-
Kohout Martin 500,-
Koterová Lenka 500,-
Kohout Pavel 500,-

Celkem 2  000 Kč

Mládež do U12

Šmíd Fabián 1 300,-
Šmídová Sofie 1 300,-

Celkem 2 600 Kč

Celkem klub 4 600 Kč