Omezení sportovní činnosti – aktualizace 2

Ragby Zdar,
 
Na základě nově přijatého Usnesení Vlády ČR dochází s účinností od 14. 10. 2020 00:00 hod. do dne 03. 11. 2020 do 23:59 hod. k těmto zákazům a omezení. Ve vztahu ke sportu dochází k zásadnímu omezení provozování sportovní činnosti:
 
1.       Provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty,…., tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť je zakázán. (Jedná se tedy o úplný zákaz výkonu sportovní činnosti na vnitřních sportovištích bez ohledu na charakter sportovní činnosti (organizovaná, neorganizovaná, amatéři, profesionálové apod.).
 
2.       Jedinou povolenou sportovní činností tak zůstává sportovní činnost venkovní, a to v maximálním počtu 6 osob, a to opět bez ohledu na charakter sportovní činnosti (organizovaná, neorganizovaná, amatéři, profesionálové apod.). Při této sportovní činnosti pak platí, že nemohou být využívány vnitřní prostory venkovních sportovišť (šatny, sprchy apod.). Takto sportující skupina 6 osob musí držet od jiných osob vzdálenost minimálně 2 metry. Cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. nejsou povinni nosit ochranou roušku přes ústa.
 
Níže naleznete odkazy na:
 
a)       Usnesení vlády ČR č. 1021 vztahující se k těmto restrikcím a zákazům
b)      Výkladové stanovisko ČUS k tomuto Usnesení
 
 
Děkuji.
 
Za Sekretariát ČSRU,
Mgr. Ondřej Mikeska
 

Start a Conversation

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.