Aktualizace vládních opatření z 23. prosince 2020

Dne 23. prosince 2020 přijala vláda ČR krizová opatření pro dobu od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021. Na oblast sportu dopadá:

Usnesení č. 1375 vyhlášené pod č. 595/2020 Sb. (odkaz zde)
Usnesení č. 1376 vyhlášené pod č. 596/2020 Sb. (odkaz zde)

  1. Amatérský (organizovaný) sport

Na základě Usnesení č. 1376 zde platí zákaz provozování a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb a vnitřních prostor venkovních sportovišť (platí i pro šatny, sprchy a další příslušné vnitřní prostory). Při vykonávání sportovní činnosti v rámci venkovních prostorů není nutné mít nasazený ochranný prostředek na ústech. Bod III. odst. 3 Usnesení č. 1375 upravuje pohyb a sportovní činnost na venkovních veřejně přístupných místech tak, že lze na takových místech pobývat nejvýše v počtu 2 osob a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry. Níže přikládám ještě výtah z výkladového stanoviska Mgr. Ondřej Surgy (předseda Legislativní komise ČSRU) k tomuto bodu:

,,Mám za to, že sportoviště klubu má být v kontextu daných předpisů považováno za veřejně přístupné místo a cvičení je proto nutné organizovat tak, aby spolu cvičily nejvýše dvě osoby, které budou od ostatních dvojic zachovávat odstup nejméně 2 metry. Není však stanoven limit počtu osob na sportovišti absolutním číslem ani poměrem počtu osob k ploše sportoviště a při zachování uvedeného omezení tak může sportoviště využívat současně větší počet osob“.

Doporučení je zde takové, aby i přes výše zmíněné výkladové stanovisko jednotlivé kluby zachovaly určitou rozvahu v počtu trénujících osob v rámci jedné hrací plochy (hřiště) a činily tak v rámci plně zajištěných hygienických opatření.

  1. Profesionální sport

Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích a to bez limitu upravující maximálně povolený počet osob. Při vykonávání sportovní činnosti není nutné nosit ochranný prostředek na ústech. Zde pro pořádek znovu uvádím, že profesionálním sportovcem je každý, pro koho je sportovní činnost výdělečnou činností na základě smluvního vztahu.

Start a Conversation

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *