Příspěvky možno posílat na účet 115 - 7310380207/0100, uveď vždy jméno:

člen, VV, trenér - 500 Kč
hráč 0 -15 let 1 300 Kč
hráč 15 - 99 1 500 Kč

Členi
Šmíd Jan 500,-
Zdražil Josef 500.-

Celkem 1 000 Kč